Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: 25c2f9
Foto:
Oproep MooiRooi.nl / Sint-Oedenrode

Kiwanis denkt aan Het Vergeten Kind

Sint-Oedenrode - Elk jaar vindt in de week van 29 januari tot 4 februari de Week van Het Vergeten Kind plaats. Tijdens deze week wordt er landelijk speciale aandacht gevraagd voor een thema rondom kwetsbare kinderen in Nederland. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd door het hele land. Kiwanis afdeling Sint-Oedenrode zet zich, evenals vorig jaar, ook in 2020 in het bijzonder in voor 'het vergeten kind'.

Er zijn heel veel kinderen in Nederland die door allerlei omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Stichting Het Vergeten Kind doet er alles aan om de leefomstandigheden van deze kinderen te verbeteren. Dat doen ze aan de ene kant door te proberen de politiek te beïnvloeden en aan de andere kant door daadwerkelijk activiteiten te organiseren waarbij kinderen zich even niet meer 'vergeten' hoeven te voelen. De Rooise Kiwanis draagt hier graag een steentje aan bij door zowel geld te verzamelen voor dit doel alsook door het concreet organiseren van activiteiten voor 'vergeten kinderen' in de eigen regio.
In deze themaweek wordt landelijk het pleidooi gedaan om er voor te zorgen dat kwetsbare kinderen zo weinig mogelijk te maken krijgen met wisselende hulpverleners. Er wordt veel gevraagd van de professionals in de jeugdzorg. Helaas zien we dat velen het vak verlaten omdat er te weinig tijd is voor een goede begeleiding. Daarnaast worden kinderen ook regelmatig overgeplaatst van het ene naar het andere pleeggezin of van de ene naar de andere residentiële instelling. Dat is niet goed voor een vertrouwensrelatie tussen begeleiders en kwetsbare kinderen. Deze kinderen zijn juist zo gebaat bij vaste gezichten en langdurige vormen van samenwerking.
De Rooise Kiwanis ondersteunt het pleidooi om voor kwetsbare kinderen een veilig en liefdevol thuis met vertrouwde gezichten te organiseren. Daarnaast wordt deze zomer een dagje uit georganiseerd voor de kwetsbare kinderen uit Sint-Oedenrode en omgeving. Samen met hun broertjes en zusjes, ouders of pleegouders, andere familieleden en begeleiders mogen ze een dag naar de Efteling waarbij ze volledig ontzorgd worden. In samenwerking met de Stichting Het Vergeten Kind zal de Rooise Kiwanis de organisatie en financiering daarvan voor haar rekening nemen.
Om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen zal de Rooise Kiwanis ook in 2020 weer regelmatig van zich laten horen. Zo zal er op vrijdag 26 juni een haringparty worden georganiseerd waarvan de opbrengst volledig naar het beschreven doel zal gaan. Houd de berichtgeving daarover in de gaten in DeMooiRooiKrant, want iedereen kan daar bij zijn en draagt op die manier bij aan een verbetering van het leven van kwetsbare kinderen. Voor meer informatie: www.hetvergetenkind.nl of www.kiwanis.nl/sint-oedenrode-rooi


Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ziet u drugsgebruik in uw omgeving?Reageren!