Afbeelding
Foto: Henri van Hoorn

Laatste dagen expositie geschiedenis KBO

Algemeen Kunst en Cultuur Zorg en Welzijn / Sint-Oedenrode

Sint-Oedenrode - Nog tot zondag 1 december vindt in de hal van Odendael de expositie plaats van de 60-jarige geschiedenis van de Rooise KBO. 

In het kader van het 60 jarige jubileum van de KBO Sint-Oedenrode heeft de Cultuurclub van de KBO (nu Senior-Rooi) een expositie samengesteld over de geschiedenis van de Rooise Katholieke Bond van Ouderen, voorheen de Bejaarden Bond, van 1959 tot de naamsverandering op zondag 20 oktober 2019.
In deze overzichtsexpositie kan je het ontstaan zien van de KBO Sint-Oedenrode en de verdere ontwikkelingen tot de nieuwe naam
Senior-Rooi.
In oktober 1959 richtte een groepje bejaarden o.l.v . de heer Doreleijers van de Borchmolendijk, de Bond van Ouderen op. In de Gouden Leeuw werd aan twee tafeltjes gekaart, meer leden waren er niet. Soms werd er meer gepruuft dan gekaart. Het werkgebied van de Bond omvatte het gebied van de Sint Martinusparochie, centrum en de Goede Herder in Eerschot.
Op zondag 20 oktober 2019 om 14.00 uur werd de naam KBO Sint-Oedenrode Centrum/Eerschot veranderd in Senior-Rooi. Er zijn bijna 1600 leden, 400 tafeltjes en ook nu wordt er gepruuft. (Alleen een rondje kost nu meer dan toen). 
 Nog tot en met 1 december 2019 te zien in de hal van Odendael, gratis entree.