Bram Seegers, bestuurslid N!SO Centrum en centrumondernemer aan de Markt. Bram is tijdelijk aanspreekpunt voor werkgroep Markt i.v.m. verlof van Sietske Hubens-van de Loo, voorzitter N!SO.
Bram Seegers, bestuurslid N!SO Centrum en centrumondernemer aan de Markt. Bram is tijdelijk aanspreekpunt voor werkgroep Markt i.v.m. verlof van Sietske Hubens-van de Loo, voorzitter N!SO. Foto: Ellis Rijkers

N!SO: Verbindende rol bij Marktplannen Sint-Oedenrode

Algemeen Oproep MooiRooi.nl / Sint-Oedenrode

Sint-Oedenrode - Al tientallen jaren zijn er vele studies, deelontwerpen en ideeën over de markt en omgeving verschenen. Zelden heeft dit vele werk geleid tot een eenduidige visie over de markt over parkeren, gebruik en uitstraling. Om de veiligheid en begaanbaarheid te verbeteren, zijn in de loop der jaren wel incidenteel technische aanpassingen uitgevoerd. De huidige markt oogt rommelig. Terwijl de Markt - als centrale en bruisende ontmoetingsplek voor Rooienaren en bezoekers van ons dorp - juist moet staan als een huis. Kortom: werk aan de winkel!

Na de herinrichting van de Markt in Veghel is nu Sint-Oedenrode aan de beurt. Gemeente Meierijstad is druk met de voorbereidingen voor de Markt in Sint-Oedenrode. Natuurlijk!Sint-Oedenrode (N!SO) speelt in dit traject graag een belangrijke verbindende rol. "We willen ervoor zorgen dat alle betrokken partijen uit ons dorp hun ideeën en wensen kunnen delen", legt Sietske Hubens-van de Loo, voorzitter N!SO uit. "Het is belangrijk dat deze worden meegenomen in de planvorming voor het uiteindelijke ontwerp. In de gesprekken met de gemeente houden we continu dit belang onder de aandacht."

De eerste stappen
"Samen met de Rooise ondernemersvereniging BtB hebben we zelf alvast een eerste verkenning van ideeën en wensen opgehaald tijdens de bijeenkomst 'Sint-Oedenrode 3.0'", vult Bram Seegers, bestuurslid N!SO aan. "Vervolgens spraken we met een aantal vastgoedeigenaren over de bereidheid tot samenwerken om actief de winkelleegstand in het centrum te kunnen terugdringen. 
Daarnaast hebben we veel bestaande plannen verzameld en aangevuld met inventarisatie van wensen uit het project Droge Voeten Sint-Oedenrode voor zover zij ook verwantschap hebben met de Markt. Deze informatie hebben we overhandigd aan de projectleider voor de Markt van de gemeente Meierijstad."

De rol van Natuurlijk! Sint-Oedenrode in en met Meierijstad
Natuurlijk! Sint-Oedenrode heeft als slogan 'Samen kunnen we het rooien'. Dat is precies wat de gemeente Meierijstad in haar mijlpalen in gedachte heeft: dertien dorpen met haar eigen identiteit versterken onder de Meierijstad-paraplu 'De kracht van samen'.  Het doel van N!SO is ervoor zorgen dat de stem van de Rooise bevolking wordt gehoord. Daarom trekt de gemeente Meierijstad daarin onder meer samen met N!SO op. 

Op weg naar een mooie en bruisende Markt van Sint-Oedenrode
De voorbereiding is gestart en de gemeente heeft de volgende globale planning: 1. Het selecteren van een partij om de burgerparticipatie mee te organiseren en een ontwerp te maken. Eind 2019. 2. Het starten van burgerparticipatie  begin 2020. 3. Het vastleggen van de uitgangspunten door de gemeenteraad (die als basis dienen voor het ontwerp) halverwege 2020.

Samen kunnen we het Rooien
De lijnen tussen N!SO en de gemeente zijn kort. Zodra we dan ook nieuwe informatie hebben over het traject 'herinrichting Markt', laten we dit via een nieuwsbericht weten. Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben?  Stuur dan een e-mail naar: info@natuurlijksintoedenrode.nl. Op www.natuurlijksintoedenrode.nl vind je meer informatie over Stichting Natuurlijk! Sint-Oedenrode.