Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: ad2948
Foto: Robin van Houtum
Politiek Meierijstad

College: sluitende begroting 2020 met €40 miljoen nieuwe investeringen

Meierijstad - Het college van B & W van Meierijstad heeft een sluitende begroting gepresenteerd voor 2020, met een nieuwe investering van ruim €40 miljoen.

Die vermeldt alle inkomsten en uitgaven van dat jaar, plus de ambities uit het collegeprogramma die daarin vertaald zijn naar concrete plannen. "De begroting wordt gekenmerkt door realisme en ruimte voor ontwikkelingen, die goed zijn voor Meierijstad" aldus het college. Naast de reeds lopende investeringen willen ze "samen met alle inwoners, ondernemers, dorps–en wijkraden, verenigingen en instellingen de belangrijkste ambities waarmaken. Van de transformatie van het sociaal domein, de verbetering van de dienstverlening tot verduurzaming. Van de versterking van de stadscentra tot de vitalisering van het buitengebied. Van de vervanging van scholen en zwembaden tot de leefbaarheid in de kernen. En van een versnelling in de woningopgave tot de vervanging van wegen. Om ervoor te zorgen dat het goed wonen, werken en leven blijft in Meierijstad. Door kansen te benutten en te investeren in zaken waar inwoners en ondernemers profijt van hebben." Portefeuillehouder Jan Goijaarts: "Ondanks dat de tegenvallende uitkering vanuit het Rijk een negatief effect had op onze bestedingsruimte, laten de begroting 2020 en het financiële meerjarenbeeld 2021-2023 een positief saldo zien."

Afgelopen juli klonk een heel ander geluid in de raadsvergadering. Bij de bespreking van de kadernota was bij veel fracties weinig enthousiasme te merken over de financiële toekomst van Meierijstad. Er was de nodige scepsis of de ambities wel gehaald zouden worden, zeker toen de ozb-verhoging werd geschrapt. De begroting zal daarom waarschijnlijk nog wel stof tot discussie geven. Ook rept het persbericht noch de samenvatting van de begroting over de recente stikstofuitspraak van de Raad van State, die een flinke impact kan hebben op de woningbouw. De complete begroting is in te zien op www.meierijstad.begroting-2020.nl, wordt nader toegelicht bij een informatieve avond op 8 oktober en vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 7 november.

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ziet u drugsgebruik in uw omgeving?Reageren!