Afbeelding

College Meierijstad gaat voor drie zwembaden

Algemeen

Sint-Oedenrode / Meierijstad - De overdekte zwembaden De Beemd in Veghel en De Neul in Sint-Oedenrode zijn, na ruim 40 jaren gebruik, versleten en aan vervanging toe. Het college wil graag voor alle drie de grote kernen een zwembad behouden. Zij wil daarom geld reserveren om in beide kernen een nieuw zwembad te bouwen.

Waarom drie zwembaden?

Het doel is om alle inwoners van Meierijstad dichtbij huis te laten zwemmen. Om sport voor iedereen toegankelijk te maken en te houden. Om zoveel mogelijk inwoners te laten bewegen en daarmee de gezondheid van de inwoners te bevorderen en de leefbaarheid in de kernen te vergroten. Ook zijn drie baden nodig om te voorzien in de behoefte van de 300.000 gebruikers, waaronder de zwem- en duikverenigingen in Meierijstad Het college vraagt de raad in juli om groen licht om de kosten mee te nemen in de kadernota 2020 en de begroting. Afhankelijk daarvan kan de nieuwbouw daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Het afgelopen jaar heeft een onderzoeksbureau op verzoek van de gemeente gekeken naar het huidige en in de toekomst benodigde zwemwater in Meierijstad. Het advies is om allebei de baden te vervangen voor nieuwe; een 6-baansbad in Veghel en een 4-baansbad in Sint-Oedenrode, beide met een doelgroepenbad. Eén van de baden laten vervallen betekent een vergrote reisafstand en leidt tot een verlies van 34.000 bezoekers per jaar.

Mogelijke locaties
Ook is er een eerste verkenning uitgevoerd naar mogelijke plekken voor de nieuwbouw van de baden. Voor Veghel is het advies om in eerste instantie te kijken naar inpassing op een locatie in het centrum, ter versterking ervan. Voor Sint-Oedenrode kwam streekpark Kienehoef als beste uit de bus. Zodra bekend is of er nieuwbouw kan komen, worden deze locaties en diverse duurzame inrichtings- en exploitatiemogelijkheden verder onderzocht op haalbaarheid. Om dit verder uit te werken, vraagt het college een voorbereidingskrediet aan de raad.