Afbeelding

Burgemeester sluit drugspand Veghel

Algemeen

Meierijstad - In een woning in het centrum van Veghel zijn handelshoeveelheden harddrugs en softdrugs aangetroffen. Na deze vondst heeft burgemeester Fränzel  besloten het pand te sluiten vanwege het overtreden van de Opiumwet.

Tegen dit besluit is door de eigenaar van het pand bezwaar gemaakt en een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de rechtbank. Op vrijdag 18 augustus heeft de rechter dit verzoek afgewezen. Het besluit is daarom in werking getreden en op maandag 21 augustus wordt het pand gesloten voor een periode van  zes maanden. Hennepplantages of handelshoeveelheden drugs kunnen een aanzuigende werking hebben op criminele activiteiten en kunnen leiden tot onveilige situaties voor omwonenden (ripdeals, overlast, inbraak). Door het pand te sluiten wil de burgemeester de openbare orde herstellen en een eind maken aan drugs gerelateerde activiteiten vanuit deze locatie.

De burgemeester maakt hiervoor gebruik van de Opiumwet en het daarop gebaseerde beleid van de gemeente Meierijstad. Hierin staat dat de burgemeester de bevoegdheid heeft om bedrijfspanden alsmede koop- en huurwoningen (en daarbij  bijbehorende erven) waarin meer dan de  toegestane gebruikershoeveelheid verdovende middelen worden aangetroffen (tijdelijk) te sluiten.

Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke voorwaarden voor aantrekkelijke woonwijken. Helaas zijn er ook personen die het met de wet minder precies nemen. Daarbij kunt u denken aan oneigenlijk gebruik van het pand, waarbij brandgevaarlijke, ongewenste of onveilige situaties ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn een hennepkwekerij, illegale opslag van gevaarlijke stoffen en vuurwerk, overbewoning, xtc-laboratoria, illegale gokpraktijken, illegale prostitutie, mensenhandel en arbeidsuitbuiting of heling.

Door alert te zijn en signalen snel te melden, houdt u criminelen buiten de deur en voorkomt u dat uw omgeving onnodig risico loopt. Bij signalen of twijfel kunt u contact opnemen met de gemeente Meierijstad via14 0413of bij de politie via 0900-8844.