Logo mooirooi.nl

Heeft u deze week DeMooiRooiKrant niet ontvangen? Wat vervelend!
Stuur a.u.b. een mail met vermelding van uw adres naar redactie@demooirooikrant.nl  
of bel naar 0413-479322. 
We zorgen ervoor dat de krant bij u wordt nabezorgd.

Wat vindt u?

Vindt u dat het terrein van Rhode verplaatst had moeten worden?Reageren!