Logo mooirooi.nl
De groepsfoto als kick-off.   | Fotonummer: 0cd7fd
De groepsfoto als kick-off.
Oproep MooiRooi.nl / Sint-Oedenrode

Officiële start Goede Doelen Week 2020

  Verenigingen

Sint-Oedenrode - Dinsdag 14 januari is het startschot gegeven voor de Goede Doelen Week 5 t/m 11 april 2020. Voor deze informatieavond bij Odendael waren de twintig wijkhoofden en de vertegenwoordigers van de zeventien fondsen uitgenodigd. 

De nieuwe voorzitter van de taakgroep "wijkindeling en collectanten", Martin van Hastenberg, verzorgde de presentatie. Hij informeerde de wijkhoofden over de leerpunten van de Goede Doelen Week 2019 en de verbeteringen in 2020. Zo wil de taakgroep ook buiten de collecteweek binding houden met de huidige collectanten en andere vrijwilligers. Daarnaast zijn de looproutes aangepast, zodat de (247!) collectanten niet bij bedrijven of onbewoonbare panden langs hoeven te gaan. 

Ons kent ons, dat werkt!
Diny de Haas vertelde over haar ervaringen als wijkhoofd met de collectanten in Boskant. Diny is al vele jaren wijkhoofd en heeft nauw contact met "haar" collectanten. Alle collectanten zitten in een e-mail groep om elkaar makkelijk en snel te kunnen bevragen en te informeren. Collectanten in de eigen straat laten collecteren, ons kent ons, werkt positief.  Na de collecteweek is er een gezamenlijke afsluiting en worden de ervaringen besproken. En de belangrijkste vraag een het einde is altijd dezelfde: "Kan ik volgend jaar weer op jou rekenen?"

Deelnemersraad 
Op verzoek van de deelnemersraad is nader onderzocht hoe we de 17 fondsen van de Goede Doelen Week kunnen presenteren. Tot begin april zal de MooiRooiKrant elke week een persbericht plaatsen, waarin een fonds kort zal uitleggen wat ze doet of wil bereiken met de opbrengsten.  

Voorbereiding in volle gang
De wijkhoofden benaderen nu al 'hun' collectanten om te vragen of zij in april weer mee willen doen aan de GDW2020.  Vervolgens zullen de collectanten worden uitgenodigd voor de informatieavond voor de collectanten op 25 maart. Vol vertrouwen en enthousiasme wordt de avond afgesloten met een gezamenlijke groepsfoto.
 

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Vindt u dat het terrein van Rhode verplaatst had moeten worden?Reageren!