De kapel in het licht.
De kapel in het licht. Foto:

Zelfs bij de doden kunnen we niet stilstaan door corona

Rouw Rouw

Sint-Oedenrode - Het coronavirus gunt het ons zelfs niet om gezamenlijk stil te staan bij de mensen die ons het afgelopen jaar ontgingen. Dat is wat we moeten concluderen nu de Avond van het Licht niet door kan gaan. Het was de bedoeling dat we als Sint-Oedenrode op de avond van zondag 1 november massaal nog een keer stil zouden staan bij alle overledenen. In het bijzonder bij die van het afgelopen jaar, onder wie veel coronaslachtoffers. Maar de mate waarin het virus nu weer een opmars maakt, zet een dikke streep door de plannen van de werkgroep ‘Avond van het Licht’.

Van oudsher staan de eerste twee dagen van november in de Rooms Katholieke kerk in het teken van de overledenen. Op 1 november is het Allerheiligen en een dag later op Allerzielen staan de Katholieken stil bij de overledenen uit de eigen familie en vriendenkring. Sinds enkele jaren is dit van oorsprong Katholieke gebruik in Sint-Oedenrode weer nieuw leven in geblazen. Dit jaar zou het de derde keer zijn en de werkgroep die deze herdenking organiseert, wilde het gezien de actualiteit en het extreem hoge aantal sterfgevallen dat de Rooise gemeenschap had te betreuren voor iedereen toegankelijk maken. Maar met de opleving van het coronavirus in de afgelopen weken kan dat allemaal niet.

“Het opsteken van kaarsen bij graven ter herinnering aan overledenen is in ons land een vrij nieuw gebruik. In Latijnse landen zoals Spanje en Portugal, maar zeker ook in Midden- en Zuid-Amerika is het een heel oud gebruik. In die landen is men veel meer open en emotioneler betrokken bij de dood. Dit in tegenstelling tot in Nederland en de ons omringende landen. Hier wordt het overlijden van een familielid of vriend veel klinischer ervaren dan in die landen”, zo vertelt Rini Braat van de werkgroep. “Maar daar waar in andere landen het ontsteken van kaarsen voor overledenen haar oorsprong vindt in het daar diepgewortelde Katholieke geloof, willen wij als werkgroep de avond los zien van het geloof. Wij denken dat herdenken en stilstaan bij overledenen ongeacht het geloof of de levensovertuiging belangrijk is in de rouwverwerking. Daarom is de avond van het licht voor alle overledenen uit Sint-Oedenrode bedoeld”.

“Ik vertel je niks nieuws als ik zeg dat de dood het afgelopen jaar in Sint-Oedenrode heel nadrukkelijk aanwezig was. Zeker in maart en april zijn veel dorpsgenoten als gevolg van Covid-19 overleden. Dat was voor ons als werkgroep dan ook een reden om aan de avond van het licht dit jaar nog meer aandacht te schenken dan dat we normaal doen”, vervolgt Rini. “Met de beperkingen zoals die de afgelopen maanden golden in het achterhoofd hadden we het voornemen om op meerdere locaties in Rooi bijeenkomsten te houden. Juist vanwege de anderhalve meter op meerdere plaatsen. Zo wilden we in de Martinuskerk en de Knoptorenkerk, in Odendael en in sporthal de Streepen mensen op een veilige manier laten samenkomen. Via beeldschermen zou dan iedereen op alle plaatsen met de kerk verbonden zijn. Een andere optie was om op het Kerkplein een grote videowall te plaatsen. We hadden hier afspraken over gemaakt met de gemeente Meierijstad. Ook zij worstelen al een hele tijd met de vraag hoe de gemeente op een eerbiedige wijze stil kan staan bij alle slachtoffers van het coronavirus. Burgemeester Van Rooij aarzelde dan ook geen moment om persoonlijk een bijdrage aan deze herdenking te geven toen hij hier van hoorde.”

Helaas zijn de teugels als gevolg van de tweede coronagolf sinds enkele weken weer flink aangetrokken. Het was dan ook niet mogelijk om dit jaar op een verantwoorde wijze een bijeenkomst te houden, los van het gegeven dat het ook niet mag. “Met pijn in het hart hebben we dan ook begin oktober besloten dat er dit jaar geen Avond van het Licht komt. Maar”, zo vertelt Rini, “we denken nog serieus na over mogelijkheden die er wel zijn. Bijvoorbeeld het plaatsen van een boom op het Kerkplein. Daar kan iedereen dan zijn wensen of herinneringen aan een dierbare in hangen. Dit gebeurt in ’s-Hertogenbosch al elk jaar. Op de Parade staat in de laatste maanden van het jaar een Jorisboom. Dit is een initiatief van Joris Linsen. Iedereen kan in deze boom een wens of een foto van een dierbare ophangen. Iets dat door heel veel mensen, niet alleen uit Den Bosch, maar ook uit de hele regio wordt gedaan. Daarnaast hebben we ook nog het voornemen om in maart of april een Avond van het Licht te houden. Of dat dan door kan gaan is natuurlijk helemaal afhankelijk van de maatregelen die tegen die tijd gelden”, zo sluit Rini af.