Afbeelding

vv Nijnsel heeft nieuw hoofdbestuur

Roois nieuws Sport
Op 13 oktober 2011 riep het bestuur van vv Nijnsel een extra ledenvergadering bijeen. Het toenmalige hoofdbestuur gaf in die bijeenkomst te kennen op 8 december 2011 te willen aftreden. Er was sprake van een onderlinge vertrouwensbreuk. Vanaf juni van dit jaar was volgens haar zeggen getracht om deze breuk te herstellen maar al deze pogingen strandden uiteindelijk.

Er zat dus niets anders op om de leden haar ontslag aan te bieden en tot de algemene ledenvergadering van 8 december als ‘hoofdbestuur a.i.’ door te gaan om onder meer de lopende zaken af te ronden. Hoofdbestuurslid Cor van Gastel gaf destijds als enige aan te willen aanblijven. Op die bewuste bijeenkomst in oktober werd dientengevolge een commissie ‘nieuw te vormen bestuur’ in het leven geroepen, bestaande uit hoofdsponsor Peter Voss, erelid en oud voorzitter Jan de Vries en seniorenlid Paul van Gastel. Er brak een turbulente tijd aan.

De commissie verzette bergen werken. Binnen de vereniging voerde ze diverse gesprekken met betrokken geledingen en personen uit de club. Ook stak de commissie haar licht op bij andere verenigingen. Dat leverde nieuwe inzichten op. Er werd een organogram gemaakt. De structuur werd aangepast. Verschillende geledingen binnen de club werd om hun mening gevraagd. Allemaal waren ze positief over de nieuwe koers. Het werd tijd om snel namen te zetten bij de verschillende posities. In een rap tempo werden deze gevonden. Het nieuwe bestuur wilde wel met een schone lei beginnen. Het complete oude bestuur werd dus gevraagd te stoppen, dus ook Cor van Gastel. Hij gaf gehoor aan de oproep.

Lees verder in DeMooiRooiKrant van deze week