Thijs van Zutphen
Thijs van Zutphen Foto: Jos van Nunen

De raad blikt terug en kijkt vooruit

Politiek Politiek Meierijstad

Sint-Oedenrode - Een paar keer per jaar doet de redactie van DeMooiRooiKrant een ‘rondje raad’ waarbij we de voorzitter van elke gemeenteraadsfractie vragen naar hun mening, of die van hun fractie, over een actueel onderwerp. Deze keer hebben we gekozen voor een onderwerp dat op zich weinig verrassend is, maar toch bijzonder vanwege het jaar dat de wereld heeft veranderd: Hoe kijken jullie terug op 2020, en hoe vooruit naar 2021? Om overlap en leesmoeheid te voorkomen hebben we verzocht om terughoudendheid met betrekking tot corona. Vorige week, in onze kersteditie, las u de eerste reacties. Hieronder het vervolg.

Lijst Blanco: Thijs van Zutphen
2020 was een rampjaar, zo kunnen we allemaal concluderen. Desalniettemin zijn er op lokaal politiek vlak belangrijke ontwikkelingen geweest. Neem het klimaatbeleid: zowel de Regionale Energiestrategie, die een gemeente als Meierijstad opdraagt duurzame opwekking van andere, dichter bevolkte gemeenten op zich te nemen, als het beleid rondom zonne- en windenergie is helaas aangenomen in de gemeenteraad, beide zonder steun van Lijst Blanco. Daarmee is de weg ingezet naar energieopwekking via zonnevelden, wat er bijvoorbeeld voor zorgt dat voor de voedselvoorziening beschikbare landbouwgrond afneemt. En een geïndustrialiseerd buitengebied vol glimmende panelen in stalen constructies, is dat nu wat we ervan willen maken? Onze visie is anders: zet in op isolatie en verduurzaming van de al bestaande gebouwde omgeving, zonnepalen op de daken hiervan, windmolens op zee en een aanvulling via kernenergie. Daar is de landelijke overheid bij nodig, en laten de verkiezingen nu net in maart aanstaande zijn…
En hoewel we het vorig jaar wisten te voorkomen, heeft een meerderheid van de gemeenteraad besloten de ozb het aankomende jaar extra te verhogen. In een tijd waarin iedereen te maken krijgt met de gevolgen van een economische teruggang.
Wat heeft de toekomst in petto? Op het moment van schrijven hangt vanuit het college een verscherping van geurnormen voor de agrarische sector boven de markt. Lijst Blanco wil dit van tafel: de sector wordt al kleiner vanwege het verbod op nieuwe vestigingen en vanwege het feit dat hier veel gebruik wordt gemaakt van de stoppersregeling. Daarnaast komen er strengere eisen aan wat betreft stalinrichting. In Brabant moet men daar zelfs al in 2024 aan voldoen, terwijl in andere provincies vier jaar meer wordt geboden om aan te passen.
Tot slot: in het voorgaande staan enkele politieke twistpunten beschreven, maar het is altijd van belang in het achterhoofd te houden dat het ook niet meer is dan dat: een verschil van mening. In een tijd waarin maatschappelijke polarisatie groeiend is en groepen meer tegenover elkaar komen te staan, hopen wij dat in 2021 de trend wordt gekeerd en we verschillen van mening nooit laten groeien tot persoonlijke tegenstellingen.

Lees woensdag verder in DeMooiRooiKrant en lees wat de andere partijen te vertellen hebben!