Afbeelding
Foto:

Zijn er gedupeerden van de toeslagaffaire in Meierijstad?

Politiek Politiek Meierijstad

Sint-Oedenrode / Meierijstad – PvdA Meierijstad heeft bij college gevraagd naar de stand van zaken bij de gedupeerden van de toeslagaffaire in Meierijstad. 

Half oktober heeft de Tweede Kamer opnieuw gedebatteerd over dat onderwerp. Nog steeds is er voor heel veel ouders geen zicht op compensatie voor de onterechte terugvordering. Van de ruim 20.000 gezinnen die aanspraak kunnen maken op deze compensatie, zijn er tot op heden slechts 300 gecompenseerd. Van de gedupeerde gezinnen zijn is 95% ten onrechte als fraudeur aangemerkt. Dat daardoor veel gezinnen in financiële problemen zijn gekomen, spreekt voor zich. 

Het ziet er naar uit dat compensatie aan gezinnen nog lang op zich laat wachten. Er zijn inmiddels lijsten van gedupeerden per gemeente beschikbaar. Voor de PvdA-fractie in Meierijstad is dat reden aan het college in die gemeente een aantal vragen te stellen. 

-Zijn er gedupeerden in Meierijstad woonachtig? Zo ja, om hoe veel gezinnen gaat dit?
-Zijn de gedupeerde gezinnen in beeld bij de gemeente Meierijstad?
-Wat onderneemt het college om in contact te komen met gedupeerde gezinnen?
-Zijn er databestanden van de gemeente, waar de onterecht als fraudeur aangemerkte gezinnen in vermeld staan? Zo ja, is het college bereid hier actief naar op zoek te gaan en de onterechte duiding als fraudeur op te heffen?
- Er is vanuit het rijk geld beschikbaar om eerste noden van gedupeerden en mogelijke programma’s te ondersteunen. Wat onderneemt het college om gedupeerde gezinnen te ondersteunen?