Logo mooirooi.nl
Kasteel-raadhuis, 'optie 1'   | Fotonummer: 5fb3d9
Kasteel-raadhuis, 'optie 1' (Foto: Ellis Rijkers)

Bestuurscentrum: nog steeds breed draagvlak voor Rooi

  Politiek

Sint-Oedenrode – De locatie van het toekomstige bestuurscentrum van Meierijstad heeft de gemoederen in de raadscommissie donderdagavond behoorlijk verhit.  CDA-fractievoorzitter Johan van Gerwen lag hierover stevig in de clinch met Thijs van Zutphen (lijst Blanco) en Marrik van Rozendaal (D66). Van Gerwen verdedigde namens zijn fractie als enige het ongewijzigde collegevoorstel, om (aanpassing) locatie Sint-Oedenrode en (nieuwbouw) locatie Veghel gelijktijdig te onderzoeken. HIER wil Veghel alleen laten onderzoeken als uit onderzoek blijkt dat het Kasteel-Raadhuis in Sint-Oedenrode niet geschikt blijkt. 

Al met al lijkt er een breed draagvlak voor het wijzigingsvoorstel van HIER, met uitzondering van punt 3. Dit luidde: Indien de uitkomsten van scenario 1 (huidige locatie, red.) door de gemeenteraad verworpen worden, wordt zowel het onderzoek naar scenario 2 (Veghel, red.) gestart als een onderzoek naar de nieuwe bestemming van Kasteel Dommelrode. De uitkomsten van beide onderzoeken worden voor 1 januari 2021 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Het resterende amendement luidt: 1. Kennisnemen van de resultaten van het "verkennend onderzoek gemeentelijke locaties Sint Oedenrode" van 19 juni 2019. 2. Kiezen voor het uitwerken van voorkeur scenario 1 en de uitkomsten van dit onderzoek - met mogelijk verschillende opties - voor 1 juli 2020 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. 4. Hiervoor het benodigde krediet beschikbaar te stellen en dit eenmalig te dekken uit de algemene risicoreserve.

Lees woensdag meer in DeMooiRooiKrant

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ziet u drugsgebruik in uw omgeving?Reageren!