Logo mooirooi.nl
Burgemeester Fränzel speelde in zijn speech met het woord 'nieuw'  | Fotonummer: d57cb1
Burgemeester Fränzel speelde in zijn speech met het woord 'nieuw'
Politiek Meierijstad

Burgemeester Fränzel spreekt bomvolle Noordkade toe

  Politiek

Sint-Oedenrode - Het was even afwachten wat de opkomst zou zijn, maar tegen acht uur, toen waarnemend burgemeester Fränzel het podium op klom, was de Noordkade flink gevuld. Uit zowel Schijndel, Veghel als Sint-Oedenrode waren veel verenigingen en instanties aanwezig. Dit tot volle tevredenheid van de organisatie én van de burgervader. Die was er natuurlijk blij mee dat hij zijn speech aan zo veel mogelijk mensen kon laten horen.

Beste inwoners, vertegenwoordigers van bedrijven, verenigingen, maatschappelijke organisaties en overige belangstellenden,
Als (waarnemend) burgemeester van Meierijstad heet ik u vanavond van harte welkom op deze allereerste nieuwjaarsbijeenkomst van onze nieuwe gemeente Meierijstad. 
Een hartelijk welkom ook namens: 
•    de gemeenteraad van Meierijstad, die gisteren werd geïnstalleerd;
•    het college van burgemeester ZONDER wethouders;
•    het team van de Noordkade die hier zorgen voor een gezellige en sfeervolle ontmoeting.

Dames en heren ik wens u persoonlijk en uw dierbaren veel geluk, gezondheid, plezier en aandacht voor elkaar in 2017. Dat het een hoopvol jaar mag worden met focus op positieve zaken om ons heen en oprechte belangstelling voor elkaars standpunten en gericht op een goede en plezierige samenwerking.
Dat wens ik u, dat wens ik óns bij de start van onze nieuwe gemeente van harte toe. 

Nieuw… is de rode draad in het vervolg van mijn toespraak.
Allereerst uiteraard het kersverse nieuwe jaar 2017 dat voor ons ligt en pas drie dagen oud is. 

Nieuw is ook de officiële start op 1 januari van onze gemeente Meierijstad.  De enige nieuwe gemeente in Nederland in 2017. Aan de komst van onze gemeente is samen met velen van u hard gewerkt. Daar wil ik u allen een groot compliment voor geven. 
Meierijstad is niet zomaar een gemeente…
We zijn de grootste gemeente van de provincie Noord-Brabant met een oppervlakte van maar liefst 185 vierkante kilometer.  Ter vergelijking, de gemeente Den Bosch moet het met 91 vierkante kilometer doen. Meierijstad telt op 1 januari 2017  79.854 inwoners en is daarmee de zevende gemeente van deze provincie qua inwoneraantal. 

Komend jaar staan we voor vele nieuwe uitdagingen. 

Zo is er een nieuwe ambtelijke organisatie met ruim 500 medewerkers die gisteren is gestart in een prachtig verbouwd gemeentehuis in Veghel, dat volledig is ingericht op een goede dienstverlening aan u allen. Die dienstverlening blijft overigens ook in de kernen Schijndel en Sint-Oedenrode. In Schijndel is dat vanuit het Spectrum en in Sint-Oedenrode vanuit het voormalige gemeentehuis/bestuurscentrum. 

Ook onze gemeenteraad maakt een nieuwe start, gisteren werden de 35 enthousiaste raadsleden en negen burgercommissieleden van Meierijstad geïnstalleerd en is de basis gelegd voor onze lokale democratie. Was er tijdens het fusieproces al veel politieke consensus, die bereidheid om samen te werken tussen de negen partijen in de raad is gisteravond al gebleken en is daarmee een stevig fundament om met elkaar nieuwe stappen te zetten. Een fundament dat Meierijstad verdient. 

En net als de nieuwe ambtelijke organisatie vooral in Veghel een goede werkplek heeft is er ook een nieuwe en goede thuisbasis voor het bestuur van Meierijstad: in Sint-Oedenrode staat  immers de raadszaal als onderdeel van het bestuurscentrum van Meierijstad. 
In dat bestuurscentrum zullen stevige keuzes door de gemeenteraad moeten worden gemaakt, zoals het op-één-lijn brengen van beleid, bijvoorbeeld op het terrein van zorg en welzijn, subsidies en het niveau van beheer en onderhoud.

Ook is er een nieuw college in de maak dat over enige tijd haar ambities in een coalitieakkoord bekend zal maken en kandidaat wethouders zal voordragen. Ik ben daar blij mee, want dan is er weer een compleet college van burgemeester MET wethouders.

Als ik denk aan de zaken die dit jaar nieuw zijn dan sta ik hier als waarnemend burgemeester van Meierijstad. Komend jaar heeft de gemeenteraad, samen met de commissaris van de Koning en de minister van BZK, een belangrijke rol bij de benoeming van de nieuwe definitieve burgemeester van Meierijstad. De gemeenteraad start met het instellen van een vertrouwenscommissie en het opstellen van het profiel voor de burgemeester die bij de ambities van Meierijstad past. Ik wens de gemeenteraad veel succes bij deze belangrijke taak een kandidaat aan te bevelen bij de commissaris van de Koning. Het is mijn inschatting dat de nieuwe burgemeester van Meierijstad rond de zomer zal worden benoemd. 

Maar wat niet nieuw zal zijn, is de eigenheid – de identiteit - van de 13 kernen die de gemeente Meierijstad kent. Iedere kern met een uniek en eigen karakter, waar we trots op zijn. Dat blijven we onverminderd koesteren en een bestuurlijke fusie brengt daar geen verandering in. Die unieke identiteit van de kernen, met specifieke verenigingsleven, eigen evenementen en gebruiken, het vrijwilligerswerk, daar zorgt niet het gemeentebestuur voor. Dat doen de inwoners zelf. Dat is een grote rijkdom voor Meierijstad.

Er is nog veel te regelen. Maar de gemeente staat daarin gelukkig niet alleen. 
Wij streven naar een breed gedragen besluitvorming en nodigen u allen uit een actieve rol te nemen bij zaken die u raken.
Samen zijn wij Meierijstad. Er is veel kennis, ervaring en talent in Meierijstad. Door gebruik te maken van elkaars talenten, kunnen we het beste bereiken voor Meierijstad. 
Evenmin als er niet één waarheid is, is er ook niet één oplossing. Bij nieuwe ideeën hoort ook dat we fouten mogen maken. En dat we er soms meer tijd voor nodig hebben dan wordt gewenst. Ik gun ons daarbij ook veel plezier! Plezier in het experimenteren, het van elkaar leren, en een volgende stap zetten. Elkaar de ruimte gunnen om hierin te groeien. Partnerschap zit op heel veel fronten. 

In Meierijstad starten veel nieuwe initiatieven.
Een prachtig voorbeeld hiervan is het Platform Ondernemend Meierijstad. Een samenwerkingsverband van het georganiseerde bedrijfsleven in Meierijstad. Zij willen een intensieve samenwerking met de gemeente Meierijstad. Terecht! 

Nog een initiatief is de ´adviesraad sociaal domein´. Zij adviseert over zelfstandig leven met een ziekte of beperking, hulp bij werk & inkomen en jeugdhulp. De adviesraad staat dicht bij de inwoners en kent hierdoor de mogelijke problematiek van dichtbij. Zo kunnen zij goed adviseren of zaken aankaarten, zodat iedereen mee kan doen. 

Er zijn legio goede initiatieven gestart in Meierijstad.
Bijvoorbeeld het Platform Erfgoed Meierijstad (PEM) dat de gemeente adviseert over het erfgoedbeleid. Een ander voorbeeld is de samenwerking op het gebied van onderwijs en ook de bibliotheken vonden elkaar.  

Er zijn ook initiatieven vanuit inwoners en verenigingen om iets te organiseren. Maar liefst 58 aanmeldingen kwamen er binnen op de oproep een promotiebudget aan te vragen voor Meierijstadinitiatieven! Zo zijn er vele initiatieven op het gebied van muziek, sport, cultuur en vrije tijd die zorgden voor een echt Meierijstad-gevoel. 

Ik realiseer me dat ik met het benoemen van voorbeelden niet compleet ben. Dat kán ik ook niet.  Als gemeente investeren wij graag in de kracht van onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen.  Wij nodigen u van harte uit om samen te werken of zelf initiatieven te ontplooien. Met of zonder tussenkomst van de gemeente, gewoon, omdat ieder van ons de schouders wil zetten onder deze mooie nieuwe gemeente. 
Elk initiatief draagt bij aan Meierijstad. Dat kunnen ook alledaagse dingen zijn, op straat- of wijkniveau, gestart door een inwoner met een goed idee, door de dorpsraden, verenigingen of instellingen of zoals bijvoorbeeld door onze ondernemers. 

Samen zijn wij Meierijstad: een gemeente met ambities! 
Wij werken samen, met plezier, en in het belang van inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen. Daarbij kan iedereen meedoen!

De gemeente en het bedrijfsleven willen zich sterk maken voor een gezonde lokale en regionale economie met voldoende werkgelegenheid. Meierijstad heeft immers maar liefst  ruim 900 bedrijven en 27.000 werknemers en hebben met vele toonaangevende bedrijven op internationaal, nationaal en lokaal vlak een unieke uitgangspositie. Die unieke positie moeten we behouden en samen versterken. Met name op het gebied van Agri-food zijn er grootse ambities. Food is de verbindende factor: de productie in het buitengebied, de voedingsindustrie en nieuwe productontwikkeling. 
Ook biedt Meierijstad voldoende kansen op het gebied van recreatie en toerisme en kan een ieder genieten van smaakvolle gerechten in onze vele restaurants en op terrassen. 

Meierijstad koestert zeker ook haar unieke waarden van natuur, landschap, cultuur en onderwijs. 

Meierijstad heeft alles in huis om, met behoud van de dorpse identiteit te werken aan grootse ambities. 

Ik nodig u allen van harte uit daar aan bij te dragen, op uw eigen manier… 
Graag proost ik met u op een jaar lang plezier!
Ik dank u voor uw aandacht!

M.A. (Marcel) Fränzel, 
Waarnemend burgemeester van Meierijstad

Reageer als eerste
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Heeft u vertrouwen in RutteIII?Reageren!
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227001&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooirooi.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=138" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>