Logo mooirooi.nl
  | Fotonummer: 06d32e
Politiek Meierijstad

'Ouderen er zelden zo bekaaid vanaf gekomen'

  Politiek

Seniorenvereniging KBO-Brabant: "Resultaten uit het verleden zeggen meer dan beloftes voor de toekomst!" Politieke partijen maken zich op voor de landelijke verkiezingen die uiterlijk 15 maart 2017 zullen worden gehouden; hun programma's voor onze toekomst liggen klaar. KBO-Brabant – vereniging van 130.000 senioren – kijkt terug en concludeert dat ouderen er zelden zo bekaaid vanaf zijn gekomen als onder het huidige VVD-PvdA-kabinet, dat structureel gesteund wordt door D66, ChristenUnie en SGP. Nederland verdient een ander beleid en de seniorenvereniging roept kiezers nu al op om dat straks duidelijk te maken: via de stembus.

Sinds de financieel-economische crisis hebben gepensioneerden een flinke veer moeten laten. Het verschil in koopkrachtontwikkeling tussen werkenden en gepensioneerden is de afgelopen 15 jaar opgelopen tot 30%, in het nadeel van de gepensioneerden. Op alle fronten moesten ouderen het ontgelden. De (gestapelde) effecten van nieuwe wetten en bezuinigingsmaatregelen hebben tot een onacceptabele achteruitgang van hun besteedbaar inkomen geleid en het einde daarvan is bepaald niet in zicht. De grootste moeite heeft KBO-Brabant echter met de draconische afbraak van een sociaal stelsel dat we met elkaar hebben opgebouwd in de tweede helft van de 20e eeuw. Wat er inmiddels voor in de plaats is gekomen, is een samenleving waarin marktwerking domineert, waarin het recht van de sterkste geldt en waarin voorzieningen steeds minder gebaseerd zijn op solidariteit. Diverse inkomensvoorzieningen zijn versoberd of afgeschaft. De meeste pensioenen worden al jaren niet meer geïndexeerd en er zijn zelfs directe kortingen aangekondigd. De werkloosheid onder 50-plussers is groot en voor velen uitzichtloos, maar desondanks schuift de pensioengerechtigde leeftijd op. De zorgkosten stijgen en ook bij de overgang van zorgtaken van rijk naar gemeenten is fors bezuinigd. Ouderen worden geacht zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, maar onderwijl worden hen de mogelijkheden daartoe steeds meer ontnomen.

KBO-Brabant heeft de wetten en maatregelen met de meeste impact voor ouderen en het stemgedrag daarover in de Tweede Kamer geanalyseerd, opdat partijen bij de volgende verkiezingen niet op hun woorden, maar op hun daden worden beoordeeld. Dat regerings- en gedoogpartijen uiterst negatief scoren in deze analyse, moge duidelijk zijn.

Reageer als eerste
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Heeft u vertrouwen in RutteIII?Reageren!
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227001&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooirooi.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=138" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>