Logo mooirooi.nl
  | Fotonummer: fe65c2
Politiek Meierijstad

Rapport adviesraad Sociaal Domein Meierijstad overhandigd

  Politiek

Sint-Oedenrode - De WMO-raden van de drie fusiegemeentes Meierijstad hebben na negen maanden praten, onderzoeken en terugkoppelen het onderzoek naar de vorming van één brede adviesraad Sociaal Domein Meierijstad afgerond.

Het resultaat daarvan, het rapport 'Een voor allen, allen voor een' is dinsdag 5 juli aangeboden aan de portefeuillehouders van de drie colleges. De adviesraad presenteert zich als "toekomstige partner van de gemeente Meierijstad op het gebied van beleidsontwikkeling en innovatie in het sociaal domein. Vanuit het perspectief van de inwoners van Meierijstad wil zij bijdragen aan gemeentelijke sociale beleidsvraagstukken op basis van ervaringsdeskundigheid, inlevingsvermogen en inhoudelijke kennis. Hierbij heeft zij de intentie zichzelf overbodig te maken."
Namens de WMO-raden overhandigde José de Boer, voorzitter van WMO-raad Veghel, het bewuste rapport dat voorzien was van sierlintjes in de kleuren van het aanstaande gemeentelogo. De adviesraad gaat over het gehele 'sociale domein' dat niet alleen WMO omvat, maar ook Jeugdzorg en de Participatiewet. Het adviesorgaan zelf is wettelijk verplicht, maar formeel had de overhandiging van het rapport geen enkele betekenis omdat de huidige portefeuillehouders alleen hun waardering kunnen uitspreken over het burgerinitiatief, dat zichzelf daarmee op de kaart zet als belangrijke pijler van de nieuwe gemeente. Het rapport zelf is echter gericht aan de nog te benoemen portefeuillehouders van het toekomstige Meierijstad.
Daarmee geconfronteerd, geeft de voorzitter van de Rooise WMO-raad Peter Verbraak aan dat het nieuwe college er toch verstandig aan doet om het plan te accorderen. "Als de gemeente dat niet doet, is ze wettelijk verplicht om met burgers een nieuw plan te ontwikkelen voor een adviesraad van onafhankelijke burgers. Dat zou dan een bijna onmogelijke opgave worden." De adviesraad kan gevraagd én ongevraagd advies geven aan het college. "De adviesraad is géén belangenbehartiger. Wij gaan ook niet over individuele situaties, maar als we een ontwikkeling signaleren zou dat tot een ongevraagd advies kunnen leiden" aldus José de Boer. "Voor individuele vraagstukken kan een cliënt terecht bij een onafhankelijk cliëntondersteuner. Een ombudsman? Om die in te stellen, dat zou misschien ook een advies kunnen zijn."

Reageer als eerste
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Heeft u vertrouwen in RutteIII?Reageren!
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227001&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooirooi.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=138" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>