Een luchtfoto van de Dommel
Een luchtfoto van de Dommel Foto: Henri van Hoorn

BBB en Partij voor de Dieren nieuw in bestuur Waterschap

Natuur

Regionaal - Op woensdag 15 maart waren de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. Twaalf partijen namen deel aan de verkiezingen. 

De voorlopige uitslag is per lijst als volgt:

( ) = aantal zetels in 2019

Naam partij - Aantal zetels 
Lijst 1 Water Natuurlijk 7 (8)
Lijst 2 VVD 4 (4)
Lijst 3 CDA 2 (4)
Lijst 4 Partij van de Arbeid 3 (3)
Lijst 5 50PLUS 1 (2)
Lijst 6 Werken aan Water 1 (1)
Lijst 7 AWP voor water, klimaat en natuur 1 (1)
Lijst 8 Partij voor de Dieren 3 (-)
Lijst 9 Bedrijfsbelangen 0 (-)
Lijst 10 Belang van Nederland 0 (-)
Lijst 11 BBB 4 (-)
Lijst 12 Ouderen Appèl - Hart voor Water 0 (0)

BBB en Partij voor de Dieren zijn nieuw in het algemeen bestuur van De Dommel. Water Natuurlijk is net als in 2019 de grootste partij. De definitieve uitslag wordt op donderdag 23 maart bekend gemaakt. Deze kan afwijken van de voorlopige uitslag. Vooral de verdeling van de restzetels speelt hierbij een rol. Het nieuwe algemeen bestuur wordt op 29 maart geïnstalleerd.


Opkomst
De opkomst was 48,9%. Dit is ruim 2% meer dan bij de verkiezingen in 2019. De waterschapsverkiezingen vonden tegelijk met de verkiezingen van Provinciale Staten plaats.

Watergraaf Erik de Ridder: “De opkomst is lager dan ik hoopte. Maar ons gebied heeft veel stedelingen en expats. Hierbij is de opkomst altijd wat lager.” De opkomst in Tilburg was 39,7% en de opkomst in Eindhoven was 40,4%. De Ridder: “In de aanloop naar de verkiezingen was er veel aandacht voor water en het werk van de waterschappen. Daar kijk ik heel tevreden op terug. Die aandacht moeten we vasthouden en uitbouwen om zo bewuster om te gaan met water.”