In het middelste pand vooraan zit Labyrint gevestigd.
In het middelste pand vooraan zit Labyrint gevestigd.

Rooise zorginstelling maandagavond op televisie over 'zorgcowboys'

Algemeen Zorg en Welzijn / Sint-Oedenrode

Sint-Oedenrode - Op maandag 16 december (NPO2, 21:35 uur) heeft Pointer een documentaire uitgezonden over de besteding van zorggeld door zorginstellingen. Samen met Reporter Radio en Follow the Money onderzoeken ze of gemeenten de uitgaven van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wel goed kunnen controleren. "Want sinds de decentralisatie van zorgtaken in 2015 hebben de gemeenten nauwelijks zicht op de besteding van zorggeld" citeren de programmamakers een hoogleraar bestuursrecht. "We hebben de sluizen flink open gehad, en dat heeft veel geld gekost." Het in Sint-Oedenrode gevestigde bedrijf Labyrint stond hiervoor model.  Pointer wilde daar in de keuken kijken maar werd niet te woord gestaan, Labyrint wenste alleen schriftelijk te reageren. 

Pointer: "Uit onze data-analyse bleek dat in 2018 85 grote zorgbedrijven minimaal twee jaar op rij ruim tien procent winst maakten. Deze zorgbedrijven zijn niet per se malafide, omdat die winst in enkele gevallen ook logisch te verklaren valt. Ze liggen echter wel onder het vergrootglas, omdat een doorsnee bedrijf in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg hooguit drie procent winst kan halen.
Van deze 85 bedrijven ontvangen 39 geld uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo is bedoeld om zorgbehoevende mensen financieel te ondersteunen, zodat zij langer thuis kunnen wonen. In totaal werd vorig jaar voor 37,9 miljoen euro vanuit gemeenten uitgekeerd aan zorgbedrijven die opmerkelijk hoge winst maken."

Als MooiRooiKrant kwamen we een paar maanden geleden op het spoor van de onderzoeken door Pointer c.s. Volgens hun data-analyse stond Labyrint in 2017 genoteerd met een winst van 28% en in 2018 15,3%. Wij confronteerden Labyrint met deze bevindingen en vroegen om hun reactie op de gesignaleerde winst in hun bedrijf. Die luidde als volgt: "Labyrint Zorg & Werk vindt het bijzonder kwalijk dat we als 'zorgcowboy' worden weggezet. Wij zijn trots op onze organisatie. We zetten ons in om, samen met onze professionele medewerkers, goede ondersteuning te bieden aan onze cliënten. Verantwoording, toezicht en controle gebeurt transparant door officiële instanties."