Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: 857946
Foto: Picasa

Tóch Roundup tegen duizendknoop

Meierijstad - De motie van Hart om glyfosaat, beter bekend onder de merknaam Roundup, alleen te gebruiken voor de bestrijding van de Aziatische Duizendknoop als er geen alternatief is, kreeg donderdagavond in de gemeenteraad van Meierijstad slechts steun van de fracties SP en D66.

En dat, terwijl Hart bij hun ontwerpmotie om glyfosaat helemaal in de ban te doen in Meierijstad al "water bij het gif" had gedaan. De stichting Probos heeft een beslisboom ontwikkeld om te bepalen in welke situatie welk onkruid het beste kan worden bestreden, in het uiterste geval met een bestrijdingsmiddel. Daarin wordt Roundup alleen genoemd als geen enkel ander middel effectief is. In hun uiteindelijke motie stelde Hart dan ook voor om die beslisboom te hanteren bij bepaling van de keuze. Hart wilde dat de gemeente, die zich graag laat voorstaan als duurzaam, daarmee ook een voorbeeldrol zou vervullen aan haar inwoners. In haar pleidooi noemde Hart-woordvoerder Mirjam van Esch ook gemeentes die glyfosaat hadden afgezworen, zoals Den Bosch en recent Geertruidenberg.
Het mocht allemaal niet baten. Niemand was echt blij met glyfosaat, maar met name de coalitiepartijen en portefeuillehouder vinden dat de gemeente zelf voldoende deskundigheid in huis heeft om de effectiviteit en risico's van het middel te beoordelen. Portefeuillehouder Harry van Rooijen ging zelfs een stap verder, door te stellen dat niet alleen glyfosaat de biodiversiteit vernietigt, maar dat de Aziatische duizendknoop dat óók doet door alle inheemse planten en hun biotoop te verdringen. Hij verzekerde de raadsleden dat het middel niet zou worden gesproeid, maar "met chirurgische precisie" geïnjecteerd in de wortels van iedere afzonderlijke plant. De beslisboom van Probos laat volgens hem nog veel vragen onbeantwoord, en is nog niet toegelaten als landelijk protocol. Volgens Sikko Oegema (PvdA) is de Aziatische duizendknoop zo berucht, dat in Engeland sommige banken zelfs geen hypotheek zouden verstrekken voor grond die ermee is overwoekerd.

De fractie Hart stak haar teleurstelling niet onder stoelen of banken. "Roundup. Made in Meierijstad" kopte hun Facebookpagina. Met een vileine knipoog naar de beoogde nieuwe gemeenteslogan, die overigens meer hoon over zich heen kreeg dan het glyfosaat. Daar bleef het bij lezersreacties als "Dag vogels, dag bloemen, dag bijen, dag mensen, hoeveel kanker moeten we nog krijgen?????"


Meer berichten
 

Wat vindt u?

De overheid moet een statement maken in de zwarte Pieten discussie.Reageren!