Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: 345d0b
Foto:
Meierijstad

Heeft u een werk van Bernard van Dam?

Eerde / Meierijstad - Op 9 en 16 september viel in de dorpskerk in Eerde een overzichtstentoonstelling van het werk van Bernard van Dam en pastoor Willenborg te bewonderen. Tijdens en na de openingsceremonie was het een drukte van belang en dat gold ook op de tweede dag van de expositie op zondag 16 september. Velen hadden de moeite genomen om de tentoonstelling te bezoeken. Een groot compliment voor de werkgroep Eerdelogie, die de expositie heeft georganiseerd en samengesteld.

Uiteraard liepen de kleinkinderen en nazaten van Bernard van Dam trots rond en tot hun blijde verrassing werden ze door diverse mensen aangesproken met verhalen over Bernard van Dam en zijn
oeuvre. Er waren diverse bezoekers die blijk gaven ook werk van Bernard van Dam in eigendom hebben. Dat heeft de familie doen beseffen dat er nog veel materiaal (tekeningen, documenten,
geschriften) bij mensen thuis aan de muur hangt of wellicht op zolder is opgeborgen. De familie heeft inmiddels "Stichting Bernard van Dam (1881-1958)" opgericht, die ten doel heeft om al het werk van
Bernard van Dam te inventariseren, te documenteren en voor het grote publiek te ontsluiten. Dat openbaar maken wil de Stichting doen d.m.v. een omvangrijk project: een digitaal boek via haar
website uitbrengen waarin het volledige werk van Bernard van Dam te zien en door iedereen te gebruiken is. Het plan bevat tevens de mogelijkheid voor 'printing on demand'.
Om het oeuvre compleet te krijgen, doet de Stichting Bernard van Dam een dringend beroep op iedereen die een tekening of schets, een brief, document of gedicht van Bernard van Dam in bezit
heeft: neem s.v.p. contact op met de Stichting. Zijn pentekeningen en artistieke uitingen zijn te herkennen aan de ondertekening met bijvoorbeeld "BvD" of "v.D." of "B. van Dam" vaak met jaartal.
Dat kan telefonisch met 06-26881588 (Ben van Dam , voorzitter) of 06-52436398 (Nard Jansen, secretaris) of per e-mail snard@ziggo.nl. Gezamenlijk wordt dan bekeken hoe de tekening of het document toegevoegd kan worden aan het
digitale boek. Uiteraard blijft u de rechtmatige eigenaar.


 


 

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Gaat u stemmen voor de Europese Verkiezingen?Reageren!