Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: ac7c81
Meierijstad

Eerste geslaagden Fioretti College

Meierijstad - Maar liefst 93% van de leerlingen van het Fioretti College in Veghel is na het eerste tijdvak al geslaagd voor het eindexamen. Dat zijn 336 van de 360 examenkandidaten basisberoeps, kaderberoeps en mavo. Dit gaat na het tweede tijdvak nog stijgen naar circa 96%. Met deze score komt de school voor mavo, vmbo en praktijkonderwijs opnieuw ruim boven de landelijke norm uit.

Van de 166 mavo-leerlingen zijn er nu reeds 133 geslaagd met 7 vakken en allemaal met wiskunde in hun pakket. Het Fioretti College legt de lat hoog bij de mavo-leerlingen en zij laten zien dat ze het ook kunnen! Enkele leerlingen zijn zelfs geslaagd voor 8 vakken of hebben scheikunde op havo 3-niveau gedaan. Dit jaar hebben de basisberoeps- en kaderberoepsleerlingen voor het eerst examen gedaan voor de nieuwe profiel- en keuzevakken. Die vernieuwing binnen het vmbo is goed geïmplementeerd, gezien de resultaten. Belangrijk om te melden is dat we de laatste vijf jaren geen enkele kandidaat vooraf teruggetrokken hebben. Iedere leerling gaat dus op examen!

Praktijkonderwijs
Op het Praktijkonderwijs gaan 41 vijfde- en zesdejaars leerlingen de school verlaten. Voor ongeveer de helft van de leerlingen hebben de PrO-docenten passend werk gevonden. De andere helft van de PrO-leerlingen gaat verder op het MBO. Van deze schoolverlaters hebben er 15 dit schooljaar hun Entree-diploma behaald op het Fioretti College en dat is een primeur. Daarnaast hebben 31 leerlingen uit het vijfde jaar ervoor gekozen om een zesde jaar op het Fioretti College doen.

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Vind jij de AVG te ver gaan?Reageren!