Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: ddd799
Foto: Henri van Hoorn
Politiek Meierijstad

Sportnota: kostendekkend, budgettair neutraal niet haalbaar

Meierijstad - Maandag is de veelbesproken sportnota van Meierijstad openbaar gemaakt. Gezien de vele en vooral ook grote verschillen tussen de gemeentelijke subsidies en regels voor sportverenigingen, en vooral tussen de fusiegemeentes, is het een enorme klus geweest. Ook de sportraad Meierijstad heeft er een flinke bijdrage in geleverd.

Bij de opstelling van de sportnota is uitgegaan van drie ambities: Vooral de focus op breedtesport, vitale en 'open' verenigingen die ook hun maatschappelijke rol nemen, en het creëren van voldoende goede en betaalbare voorzieningen.

Vooral de harmonisatie van de sporttarieven was een gigantische klus. "We hebben gewerkt aan een transparant en evenwichtig systeem" aldus sportwethouder Coby van der Pas. "Kostendekkend was het criterium. Onze insteek was eerst om alles budgettair neutraal te houden, maar dat bleek niet haalbaar want dan zouden er echt verenigingen gaan omvallen. We hebben nu gekozen voor een maximum budget per hoofdgroep. Bij de buitensport gaan we uit van 82% van de kostprijs, voor het geheel verstrekken we structureel een ton".

Voor sommige sportverenigingen, met name in Sint-Oedenrode, zal de nieuwe tariefstructuur een grote vooruitgang betekenen. Andere verenigingen, met name in Veghel, gaan minder krijgen dan voorheen. "Daar staat wel tegenover dat ze ontzorgd worden, omdat de gemeente zorgt voor renovatie en vervanging bij de accommodaties" licht bestuurslid Ad van Acht van de Sportraad Meierijstad toe. Verenigingen die recent veel geld hebben gestopt in hun accommodatie worden dan naar verhouding benadeeld. "Maar daarvoor maken we een maatwerkoplossing" verzekert Coby van der Pas.

De sportnota voorziet ook in een sportcentrum voor mensen met een specifieke beperking, die niet bij een reguliere vereniging hun sport kunnen beoefenen. Ook zit er een 'vitaliteitsscan' in de sportnota. De gemeente heeft geen zeggenschap over het bepalen van de contributies per vereniging. "Als ze er niet uitkomen zullen wij wel met ze gaan praten over hun eigen mogelijkheden" aldus de sportwethouder. In 2019 zal er één groot sportgala komen voor geheel Meierijstad. 

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Welke van deze drie geselecteerde namen moet de nieuwe naam voor Prinsenzittingen 2020 worden?Reageren!