DeMooiRooiKrant - Voorlopig geen woningbouw aan Pastoor Smitsstraat
Logo mooirooi.nl
Olland vanuit de lucht  | Fotonummer: 2d2146
Olland vanuit de lucht (Foto: Henri van Hoorn)
Woningbouw / Sint-Oedenrode

Voorlopig geen woningbouw aan Pastoor Smitsstraat

Olland - Een plan voor woningbouw aan de Pastoor Smitsstraat in Olland kan voorlopig niet gerealiseerd worden; het College van B&W van Meierijstad verleent vooralsnog geen medewerking aan een principeverzoek. Vanwege de nabijheid van 2 geitenbedrijven kan op dit moment geen goed woon-en leefklimaat voor de inwoners gegarandeerd worden. Ook in andere plaatsen binnen Meierijstad kan dit een belemmering gaan worden bij de realisatie van woningen.

Beschermingsmaatregelen provincie
In juli 2017 heeft de provincie Noord-Brabant een bouwstop voor geitenhouderijen ingevoerd. Aanleiding waren de resultaten van het Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO-2) onderzoek. Daarin is gebleken dat zich in een straal van circa 2 km rond geitenbedrijven een verhoogd aantal gevallen van longontsteking voordoet.
Ruimtelijke plannen worden voor wat betreft de milieuaspecten beoordeeld door de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Er is op dit moment nog geen concreet toetsingskader voor de beoordeling van plannen in de omgeving van geitenhouderijen. Totdat daar landelijk meer duidelijkheid over komt én meer bekend wordt over de oorzaak van het verhoogd risico op longontsteking, is het doel om uit voorzorg geen nieuwe of grotere gezondheidsknelpunten te laten ontstaan. Daarom wordt de beoordeling volksgezondheid door ODBN uitgevoerd op een vergelijkbare wijze als bij pluimveebedrijven; in het kader van de omgekeerde werking (gevoelige functies rond geitenhouderijen) wordt daarbij ook gekeken of er zich binnen 2 km van de beoogde bouwlocatie bedrijven met geiten bevinden. Als dat het geval is, wordt geen positief advies gegeven. Dat heeft de doorslag gegeven bij de besluitvorming door het College.

Consequenties korte termijn
Er worden op dit moment, in de lijn van de ambities van het College, volop woningen gebouwd in Meierijstad. Die ambitie blijft overeind: er moet gebouwd kunnen worden in alle dorpskernen. De tijdelijke beschermingsmaatregelen doorkruisen de realisatie van de ambities en het College betreurt dat. Temeer omdat een soortgelijke situatie ook op andere plaatsen binnen de gemeente Meierijstad een belemmering kan worden voor woningbouw. Het College benadrukt dat van uitstel niet automatisch afstel komt.  Op dit moment zijn de risico's echter nog te groot.

reageer als eerste
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227003&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooirooi.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=138" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooirooi.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=138" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Wat vindt u?

Doe jij ook mee met Stoptober? (31 dagen niet roken in oktober)Reageren!
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226999&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooirooi.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=138" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227001&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooirooi.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=138" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>