Paul Meessen ontvangt van Frans de Baaij (r) het boek.
Paul Meessen ontvangt van Frans de Baaij (r) het boek. Foto: Ilse van den Ham

Frans de Baaij overhandigt eigen boek aan opvolger

Algemeen

Sint-Oedenrode - Bij het beëindigen van de actieve carrière van Frans de Baaij als directeur-bestuurder van SKOSO per 1 augustus 2016, is het idee ontstaan om een bundel samen te stellen met daarin een beschrijving van zijn loopbaan en daarnaast een aantal thema's en artikelen over onderwijsontwikkelingen. Het project is gaandeweg wat uitgebreider geworden en de bundel is inmiddels uitgegroeid tot een boek van 140 pagina's met als titel 'Leiden als lerend kompas'.

In zijn onderwijsloopbaan heeft Frans de Baaij ervaren dat goed onderwijs stevig leiderschap vraagt in alle geledingen van de organisatie. Hij gaat in dit boek dan ook in op de wijze waarop zijn leiderschap zich heeft ontwikkeld. Dat beschouwt hij vanuit de context van de dynamische wereld van het onderwijs en in dialoog met de professionals waarmee hij mocht samenwerken. Leiderschap is in zijn visie geen statisch begrip maar dient steeds in te spelen op datgene wat nodig is in een maatschappij die volop in beweging is. De rode draad die Frans in dit boek zichtbaar heeft willen maken betreft organisatie- en leiderschapsontwikkeling in een verschuivend perspectief. Dat vraagt om leiding en koersbepaling, waarbij een zuiver kompas onontbeerlijk is.

Tijdens zijn afscheidsbijeenkomst in juli 2016 heeft hij kenbaar gemaakt het voornemen te hebben om dit boek aan medewerkers van SKOSO en andere belangstellenden aan te bieden als dank voor de mooie samenwerking. Het eerste exemplaar is op donderdag 18 mei overhandigd aan Paul Meessen, directeur-bestuurder van SKOSO en opvolger van Frans de Baaij, in aanwezigheid van de directeuren en staf van SKOSO. Voor geïnteresseerden is het boek ook verkrijgbaar via de website www.debaaij.nl en bij boekhandel Paperas in Sint-Oedenrode.