Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: e6aa42
Foto: Henri van Doorn
Politiek Meierijstad

Raadsvergadering toneel van discussies

Sint-Oedenrode - Het vergaderen volgens het zogeheten BOB-model (beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming) werkt in Meierijstad nog niet zoals het de bedoeling was. Door het inlassen van een 'beeldvormende avond' en aansturing van eventuele discussies naar een 'oordeelsvormende commissievergadering', werkt het BOB-model toe naar een gemeenteraadsvergadering waar efficiënt en slagvaardig besluiten worden genomen. Wel blijft de raadsvergadering de plek waar amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (wens, verzoek of opdracht) worden gedaan. Dat laatste kan echter weer discussie oproepen en daar werd donderdag ruimschoots gebruik van gemaakt.

Laptopvergoeding
Het onderwerp dat iedere inwoner en ondernemer van Meierijstad in de portemonnee raakt, de gemeentelijke belastingen, was nota bene een hamerstuk al leverde het wel een paar stemverklaringen op. In schril contrast daarmee stond een uitgebreide discussie over 18 euro vergoeding voor het gebruik van een tablet door de gemeenteraadsleden. Het onderwerp was nota bene al afgedaan in de raadsvergadering van 2 januari, maar werd via een omweg (motie) door indiener SP opnieuw ter discussie gesteld, ditmaal mede ondertekend door Lijst Blanco.
Die gang van zaken werd SP-er Kees van Limpt door de andere fracties niet in dank afgenomen. Janine Heisterkamp (Team Meierijstad) stelde daarnaast ook dat tablets papierloos vergaderen mogelijk maken, wat per saldo veel goedkoper is dan de vergoeding voor de tablet. Sikko Oegema (PvdA) verbaasde zich dat een ervaren partij als de SP, en ook een partij die heel goed zijn huiswerk doet en de wet kent als Lijst Blanco, met zo'n motie durfden te komen. "Je kunt hier niet voor zijn, je kunt hier niet tegen zijn, deze motie zou gewoon helemaal niet behandeld moeten worden. Met deze motie kan de PvdA helemaal niets."

Lees woensdag meer in DeMooiRooiKrant

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Bent u blij dat de werkweken weer beginnen?Reageren!