• Alles
 • (3)
  Theater
 • (1)
  Muziek
 • (2)
  Film
 • (81)
  Evenement
 • (1)
  Lezingen
 • (2)
  Natuur
 • (1)
  Overig
 • (1)
  Inloop-Opendag

Presentatie Gebiedsvisie Kinderbos-Cathalijne-Rijsingen

donderdag 20 februari 19:00 uur

Sint-Oedenrode - Zo'n tweeëneenhalf jaar geleden zijn ongeveer tien Rooienaren uit de wijken Kinderbos, Cathalijne en Rijsingen gestart met een gebiedsvisie voor die omgeving. Deze burgers willen vooral voorkomen dat de gemeente in hun woongebied keuzes gaat maken die schadelijk zijn voor het milieu en de leef- en woonomgeving. De Werkgroep KCR – zoals ze zichzelf noemen – heeft inmiddels de Gebiedsvisie KCR gereed. Na een presentatie aan het College van B & W, volgt nu een presentatie voor bewoners.

Het complete rapport is zeer uitgebreid. Het omvat zo'n 62 pagina's exclusief bijlagen en 300 pagina's inclusief bijlagen. Dat behoeft de nodige uitleg. Daarom houdt de werkgroep op donderdag 20 februari 19.00 uur tijdens de beeldvormende avond een presentatie in het Bestuurscentrum van Meierijstad. Dat is het voormalige gemeentehuis van Sint-Oedenrode in de wijk Dommelrode. Iedereen die hiervoor belangstelling heeft, is bij deze van harte uitgenodigd.

Speciaal voor de bewoners van Buurtschap Rijsingen en de wijken Kinderbos en Cathalijne vindt op woensdag 19 februari om 19.30 uur een presentatie van de Gebiedsvisie KCR plaats in de Helden van Kien. Die is met name bedoeld voor degenen die aan de informatieavonden hebben deelgenomen die vorig jaar in de meimaand zijn gehouden.


deel deze activiteit