• Alles
  • (33)
    Evenement
  • (1)
    Inloop-Opendag

Opening expositie KBO Sint-Oedenrode

zaterdag 19 oktober 11:00 uur

Foto:

Sint-Oedenrode - In het kader van het 60-jarige jubileum van de KBO Sint-Oedenrode heeft de Cultuurclub van de KBO een expositie samengesteld over de geschiedenis van de Rooise Katholieke Bond van Ouderen (voorheen de Bejaarden Bond) van 1959 tot en met 2019.

Het huidige archief van de Rooise KBO is nu nog beperkt. Er ontbreken een aantal periodes. In oktober 1959 werd in Rooi de Bond van Ouderen opgericht. Pas vanaf 1964 is een schrift aanwezig waarin een aantal verslagen zijn opgenomen. Dit notulenboek begint meteen verslag van een ledenvergadering van 7 april 1964. Ook ontbreekt de periode van 1978 tot 1995 waarvan geen informatie aanwezig was.

De Cultuurclub is toen gaan zoeken in de archieven van Heemkundige Kring de Oude Vrijheid en van de gemeente. Veel informatie was te vinden in het weekblad Midden Brabant. Bijna vijftig jaargangen zijn doorgebladerd op zoek naar informatie en de gevonden informatie gefotografeerd en later uitgewerkt.

Ook veel informatie is afkomstig van Ad van Esch, die bij het vijftigjarig jubileum een prachtboekje heeft samengesteld over de geschiedenis tot 2009 met uitzondering van de genoemde periodes waarvan geen info te vinden was. Inmiddels is er nu veel archiefmateriaal verzameld en er is besloten om deze nieuwe gegevens in te werken in een nieuw digitaal archief en gedeeltelijk te gebruiken voor deze expositie.

De expositie wordt zaterdag 19 oktober 2019 om 11.00 uur geopend in de hal van Odendael en duurt tot eind november 2019. Deze tentoonstelling bestaat hoofdzakelijk uit gekopieerde foto's en documenten, die te zien zijn in vitrines, verdeeld in periodes en jubilea.

De vitrines zijn in bruikleen van het RCE en RKK en bij de inrichting zal ook het RKK assisteren.

Het ontstaan van KBO Sint-Oedenrode

Voordat de bejaardenbond bestond, verzorgde het Oranjecomité van toen elk jaar een "Tocht Ouden van Dagen" met en aantal particulieren auto's. In oktober 1959 richtte een groepje bejaarden o.l.v. de heer Doreleijers van de Borchmolendijk, de Bond van Ouderen op.

In De Gouden Leeuw werd aan twee tafeltjes gekaart. Meer leden waren er niet. Soms werd er meer 'gepruufd' dan gekaart. Dit was echt het begin van de samenwerking. Kapelaan Huibers was een der grote stimulators. Het werkgebied van de Bond omvatte het gebied van de Sint Martinusparochie. De vereniging had een moeilijke start; weinig leden en daardoor maar beperkte ontplooiingsmogelijkheden. Ook nog al wat bestuurswisselingen. In 1965 wordt er ruimte gehuurd in Ons Huis voor fl. 300,- per jaar, twee maal in de week. In 1967 werd op advies van Deken Janssens Driek Wijnen tot voorzitter benoemd en het ging aanzienlijk beter. De afdeling telde toen 156 leden (nu bijna 1600 leden). Tijdens zijn voorzitterschap is de bond volwassen geworden. Bron; KBO Sint Oedenrode, 50 jaar Ad van Esch, weekblad Midden Brabant, HKK de Oude Vrijheid.


deel deze activiteit

Locatie

Odendael