MooiRooi.nl zet Sint-Oedenrode en alles van foto's, actualiteiten, verenigingen, vacatures, bedrijven, voor Boskant, Olland en Nijnsel op de kaart.
    Zoeken
  Instellen als startpagina
 
 
 
U bevindt zich hier:  Home  »  Onderwijs
In the picture

Twitter

BIBLIOTHEEK

Bibliotheek Sint-Oedenrode

www.bibliotheek.nl/meierij

 
Katholiek Documentatie Centrum
Het Katholiek Documentatie Centrum bewaart, verzamelt en ontsluit documentatie over katholiek leven in Nederland in het begin van de negentiende eeuw tot heden.

KERKGENOOTSCHAPPEN ROOMSKATHOLIEK

Heilige Martinus (Olland)

Kerkgebouw: Pastoor Smitsstraat 44,
5491 XP Olland,
T: (0413) 472345/ (0413) 472024.

Kinderkoor

Inl.: mw E. van Deursen,
Lieshoutsedijk 37b, 5491 RV Sint-Oedenrode
T: (0413) 477617

De Goede Herder

(Kom Sint-Oedenrode, wijk Eerschot)
Mgr. Bekkersplein 1, Sint-Oedenrode
Mgr. Bekkersplein 1,
T: (0413) 477741

Kinderkoor Inl

Inl.: mw D. Hamelink,
Verwestraat 3,
5491 BX Sint-Oedenrode
T: (0413) 473419.
www.degoedeherder.nl

Parochieel gemengd koor

Inl.: mw I. Hulsen,Korenlaan 49,
5491 NE Sint-Oedenrode
(0413) 474775.

Rouw- en trouwkoor

Inl.: mw D. Kapteyns, Sluitappel 40,
5491 TS Sint-Oedenrode
T: (0413) 472819.

Heilige Martinus Centrum

Parochiecentrum: Kerkplein 47a,
5492 AN Sint-Oedenrode
T: (0413) 476455.

Avondwakekoor

inl.: P. van Rooij, Haver 2,
5491 NS
T: (0413) 473096.

Kinderkoor St. Maarten

Inl.: mw E. van der Zanden,
Koninginnelaan 62,
5491 JW Sint-Oedenrode
T: (0413) 473956.

Martinus koor (gemengd)

Inl.: Tonnie Prinsen-van den Berg,
Boskantseweg 18a,
5492 BW, Sint-Oedenrode
T: (0413) 472774.

Heilige Rita (Boskant)

Ritaplein 2,
5492 EH Sint-Oedenrode
T: (0413) 472345.

Kinderkoor

Koor Pro Deo
Inl.: mw A. de Haas-Foolen
De vlamstraat 211, 5683 HL Best
T: (0499) 374139

Ritakoor (dames en heren)

Inl.: T. van den Berg
T: (0413) 474319.

Parochie-administratie

J.M.C. Raaijmakers-Verhagen,
Eimbert 16,
5492 NH Sint-Oedenrode
T: (0413) 476396Koren:

Dameskoor

Inl.: mw J. Dortmans, Tulpstraat 6,
5492 HP Sint-Oedenrode
T:(0413) 473045.

Gemengd koor

Inl. Mevr. P.M. Kusters-Van der Velden,
Primulastraat 14,
5492 JH Sint-Oedenrode
T: (0413) 472647.

Heilige Odaparochie

Pastoraal team:
Pastoor Deken V. Blom
Mr. F. van der Geld, diaken
Mevr. Drs. Ir. M. van den Broek, pastoraal werkende
Pastor P. Rens
Mevr. M. Thijssen, administratief medewerkster

Bestuur:
Pastoor V.Blom, voorzitter
Hr. W. van Dijk, vice voorzitter (Martinus van Tours, Centrum)
Hr. R.Braat (Martinus van Tours, Centrum)
Hr. H.Gooskens, secretaris (De Goede Herder)
Hr. Th. van der Heijden, penningmeester (De Goede Herder)
Hr. L. Verhoeven, (H.Antonius, Nijnsel)
Hr. H.Kastelijn (Martinus, Olland)
Hr. M. Vervoort (H.Rita, Boskant)

Pastoraal team is te bereiken:
Mgr. Bekkersplein 1,
5491 EB  Sint-Oedenrode
tel. 0413 477741

LEVENSBESCHOUWELIJKE INSTELLINGEN

Humanistisch Verbond Levensbeschouwelijke

Organisatie voor buitenkerkelijken.
afd. Zuidoost-Brabant
T: (020) 5219000

Interparochieel Missiecentrum Kledingactie

Rooise missionarissen en wervingsacties voor vastenactie.
W. van Schijndel
T: (0413) 476652

Zusters van Schijndel

Dommelrodelaan 17,
5492 GG Sint-Oedenrode
T: (0413) 474559.    

ONDERWIJS BOSKANT

BS Franciscus (rk)

Ritaplein 3
5492 EH Sint-Oedenrode
T: (0413) 472596
Dir.: E. Bosmans-Hellings
franciscus@bsboskant.nl
http://www.bsboskant.nl 

ONDERWIJS CENTRUM

Dommelrode (rk)

Mater Lemmensstraat 31
5492 BJ Sint-Oedenrode
T: (0413) 472995
www.bsdommelrode.nl

Eerschot (rk)

Eerschotsestraat 97-99
5491 AB Sint-Oedenrode
T: (0413) 490546
www.bseerschot.nl.
 

Kienehoef (rk)

Mariannestraat 34a,
5491 JD Sint-Oedenrode
T: (0413) 475242
www.bskienehoef.nl

Odaschool voor basisonderwijs (rk)

Laan ten Bogaerde 7,
5491 GC Sint-Oedenrode
T: (0413) 472517
www.odaschoolvoorbao.nl

De Springplank (obs)

Wilhelminastraat 19
5491 JL Sint-Oedenrode
T: (0413) 473038
www.obs-despringplank.nl

ROC de Leijgraaf

Muntelaar 10
5467 HA Veghel
Tel: 088 017 0000
www.leijgraaf.nl

ONDERWIJS NIJNSEL

Sint Antonius van Paduaschool (rk)

Jasmijnstraat 11a
5492 JS Sint-Oedenrode
T: (0413) 472091
www.bsnijnsel.nl

ONDERWIJS OLLAND

Sint Petrusschool (rk)

Het Binneveld 4
5491 ZD Sint-Oedenrode
T: (0413) 473659
Dir.:Mevr. K. Adams
www.bssintpetrus.nl

ONDERWIJS ONDERSTEUNENDE INSTELLINGEN

Adviesbureau voor Opleiding

Beroep Brabant en Zeeland,

regio Brabant-Noordoost Koornstraat 10,
5341 BR Oss
T: (0412) 622900
F: (0412) 626400    

Onderwijs Service Groep - (OSG)

Bestuursondersteunend/ adm. bureau voor schoolbesturen en scholen.
Kortestraat 3
Postbus 47
5490 AA Sint-Oedenrode
T: (0413) 480888
sintoedenrode@osg.nl

BWI Sint-Oedenrode / sectie educatie

Mw. A. Vermeltfoort
Laan van Henkenshage 2
5492 BH Sint-Oedenrode
T: (0413) 474031
F: (0413) 470594
www.bwi.nl

Studiebegeleiding

Studiebegeleiding Pijnenburg

Laan van Mariendael 32A.
Tel: 0615474016
www.sb-pijnenburg.nl

Begeleiding op maat!

In een tijd dat leerlingen meer en meer moeite krijgen met het structureren van de lesstof, het op een juiste manier plannen van de leerstof en/of het hebben van de zelfdiscipline, reiken wij u de hand toe. De begeleiding is gericht op jongeren die op de middelbare school studeren van VMBO tot en met Gymnasium. U kiest, als ouder, voor een situatie waarin u uw zoon of dochter onder begeleiding laat studeren in een huiselijke sfeer.De begeleiding wordt per individu bepaald en zal gericht zijn op een in de toekomst zelfstandige huiswerkattitude. Ik nodig u bij deze uit voor een oriënterend gesprek.

Pasen

Pasen

2011: 24 en 25 april

Pasen is van oudsher een vruchtbaarheidsfeest en het feest van nieuw leven. Pasen valt dan ook altijd in het voorjaar, maar wel steeds op een wisselende datum, namelijk op de eerste zondag na de eerste volle maan..

RELIGIE & LEVENSBESCHOUWING

Diaconie van de Protestantse

St. Oedenrode-Son en Breugel
St. Genovevastraat 26,
5694 AG Son.
T:(0499) 473870    

Sara en Abrahan Feest 50 jarige Sint-Oedenrode

Meld u Sara en Abraham link aan info@mooirooi.nl

Sarah & Abraham feest 2002 Foto's Klik Hier    
Sarah & Abraham feest 2007 / 2008 Foto's Klik Hier  
50 Jaar Rooienaar 2009 Klik Hier

SCHOOLBESTUREN

Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode (Skoso)

Borchmolendijk 19a
5492 AJ Sint-Oedenrode
T: (0413) 420706
F: (0413)420726
www.skoso.nl

Stichting O.O.G.

Schoolbestuur
Openbaar Basisonderwijs
Postbus 4, 5460 AA Veghel
T: (0413) 321248
www.openbaaronderwijsgroep.nl

Beste scholier, student of starter, Jouw online studiehulp

Op zoek naar een kamer, uittreksels, opleiding, stageplaats of bijbaan ? Je vindt het allemaal op Studieinfo.nl www.studieinfo.nl

SPECIAALONDERWIJS

De Wissel speciaal basisonderwijs

Paul Rinkstraat 2
5461 GS Veghel
T: (0413) 364732

Beatrixsingel 1a
5462 HJ Veghel
T: (0413) 363437
dewisselpr@hetnet.nl

VOORTGEZETONDERWIJS

Elde College

Scholengemeenschap voor tweetalig
VWO, HAVO, VMBO
praktijkonderwijs
Postbus 63, 5480 AB Schijndel
T: (073) 5433533
www.eldecollege.nl

Zwijsen College Veghel

Scholengemeenschap
voor Havo en VWO
Burgemeester De Kuyperlaan 10
5461 AA Veghel
Postbus 134
5460 AC Veghel
T: (0413) 366941
adm@zwijsencollege.nl
www.zwijsen-college.n

ZWEMBAD

Zwembad de Neul

Een spettergoed zwembad bij u om de hoek !

* leszwemmen kinderen
* baby- en peuterzwemmen
* fifty-fit soos
* 55+ Combi-fit
* trimzwemmen
* junior-zwemmen
* aqua-joggen
* leszwemmen volwassenen
* aqua-fit

* diverse actieve verenigingen: zwemmen, waterpolo,zwemmen voor gehandicapten, duiken, zwemmen voor ouderen

Overdekt zwembad "De Neul"
Dommelstaat 20
5492 DX Sint-Oedenrode
Telefoon 0413-477409
Fax 0413-478060
www.deneul.nl
www.sportbedrijf.com

 
 
 
MooiRooi.nl is een activiteit van MooiSites.nl
 
Redactie MooiRooi.nl
 
Bas van Turnhout    
Heuvel 17 redactie@demooirooikrant.nl
5492 AC Sint-Oedenrode KVK 17166417
 
T 0413479322
F 0413479925
 
 
 
  Copyright © MooiRooi.nl  |  Disclaimer | Privacy en cookiebeleid | Ontwikkeld door Drie-O